Techniki projekcyjne

 

Techniki projekcyjne bazują na wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii i w oparciu o tę wiedzę są analizowane.

 

Z badań psychologów wynika, że człowiek nie uświadamia sobie wielu własnych poglądów, opinii, przekonań, które choć są nieświadome, wpływają na wybory, zachowanie, dokonywane oceny.

 

Ujawnieniu tych ukrytych elementów służą m. in. techniki projekcyjne. Poprzez właściwe zadanie wieloznacznych pytań uruchamia się indywidualne skojarzenia, odniesienia, stereotypy. Analizując wypowiedzi można dość dokładnie opisać emocje i motywacje rozmówców – również te nieświadome.

 

Przykłady technik projekcyjnych:

  • formy słowne: skojarzenia, test zdań niedokończonych, „chiński portret”, etc. – poprzez skojarzenia, personifikację, etc. dochodzi się do określenia istotnych, charakterystycznych cech obiektu
  • formy graficzne / obrazkowe: testy rysunkowe, kolaże, zdjęcia, etc. – materiały zawierają możliwe do interpretacji symbole
  • forma psychodramy: odgrywanie ról (w badaniach najczęściej odnoszących się do rzeczywistych sytuacji)

Powrót do badań jakościowych