IMAS ma zaszczyt poinformować, że w 2018 r. został nam po raz kolejny przyznany Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) w kategorii:

  • „Badania realizowane techniką ankieterskich wywiadów telefonicznych z systemowym wspomaganiem komputerowym – CATI”
  • „Badania CAWI”

Program ten oznacza, że firma badawcza przystępującą do PKJPA zobowiązuje się przestrzegać kodeksu ESOMAR oraz przestrzegać wspólnych dla branży badań marketingowych minimalnych norm jakości pracy.

Normy te obejmują zasady:

  • pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania informacji o koordynatorach, ankieterach, rekruterach i audytorach oraz oceny ich pracy,
  • dokumentacji wszystkich typów projektów badawczych,
  • szkoleń koordynatorów, ankieterów, rekruterów, audytorów (uczestniczących w badaniach np. typu retail audit),
  • prowadzenia systematycznej kontroli pracy wykonywanej przez ankieterów, rekruterów, audytorów.