Badania dotyczące znajomości i używanie produktów obejmują następujące pytania badawcze:

  • Jaka jest znajomość naszych kategorii, marek, produktów, usług (spontanicznie i z podpowiedzią?)
  • Jakie są aktualne oraz preferowane źródła informacji o produktach?
  • Jakie są sposoby użytkowania produktu?
  • Jakie potrzeby zaspokaja nasz produkt?
  • Jakie są oczekiwania konsumentów wobec produktów?
  • Jakie są propozycje zmian w produkcie?

Tego typu projekty realizowane są za pomocą popularnego typu badania, tzw. „Usage & Attitude”.