Badania prowadzone w ramach promocji i komunikacji, zakładają znalezienie odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak ważna jest promocja w stymulowaniu popytu?
  • Jaką informację chcemy przekazać nabywcy?
  • Jaka jest najlepsza kompozycja środków promocyjnych?
  • Jak jest efektywność działań promocyjnych?
  • Jaki jest poziom znajomości naszej promocji?
  • Z jakich mediów korzysta konsument?
  • Jak oceniane są materiały promocyjne (wygląd, kolor, estetyka itp.)?
  • Jaka powinna być strategia komunikacji nowego produktu?