W badaniach produktu interesuje nas to, jak klienci odbiorą nowość na rynku. Pod tym terminem kryją się badania nowego produktu (w różnej jego fazie projektowania), a także zmiany i modyfikacje już istniejących na rynku produktów. Respondenci pomagają odkryć wady i zalety nowości, określają swoje zainteresowanie, co pozwala oszacować jego szanse na sukces.

Drugim aspektem badania produktu jest ustalenie jego znajomości i sposobów używania. W tym celu respondenci określają swoją wiedzę o kategoriach marek i produktów, skąd biorą informacje o produktach, czy też jakie są ich oczekiwania wobec nich.