CATI, czyli wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo są bardzo efektywnym typem badania. Zaprogramowany w kwestionariusz „prowadzi” ankietera podczas trwania wywiadu, a program informuje na bieżąco o stopniu realizacji założonej próby. Dane zbierane są na serwerze, na bieżąco kontrolowane są warunki kwotowe.

Jedną z głównych zalet CATI jest szybkość przeprowadzenia badania, w przypadku najprostszych kwestionariuszy dane mogą być przekazane Zleceniobiorcy niemal natychmiast po przeprowadzeniu wywiadów.

CATI nadaje się szczególnie do badań grup trudno dostępnych (osób w firmach na wyższych stanowiskach), badań skuteczności reklamy po emisji (Day after recall), szybkich sondaży (np. przy wyborach samorządowych). W przypadku badań B2B metoda CATI jest obecnie wykorzystywana nawet częściej niż tradycyjne metody zbierania danych.

Wśród najważniejszych zalet CATI należy wymienić:

  • standaryzację warunków badania
  • pełną kontrolę przebiegu procesu zbierania danych (prowadzenie wywiadu, kontrola realizacji próby)
  • łatwość w programowaniu skomplikowanych rotacji i randomizację pytań/ odpowiedzi w blokach
  • łatwość dotarcia do grup trudno dostępnych
  • szybkość realizacji
  • niższy koszt badania

CATI posiada również ograniczenia. Czas trwania wywiadu nie powinien być dłuższy niż 15 minut, a pytania z listą odpowiedzi powinny uwzględniać ograniczone możliwości percepcyjne respondenta. Zaleca się także ograniczenie liczby pytań otwartych do niezbędnego minimum.

IMAS oferuje minibus CATI – wielotematyczne badanie cyklicznie realizowane na reprezentatywnej próbie Polaków 18-75 lat, n=500.