Testy produktów to ogólna nazwa testów, których celem jest sprawdzenie jak aktualni lub potencjalni Klienci oceniają opakowanie, etykiety, logo, nazwa, smak lub reklamy produktu nowego lub obecnego na rynku.

W ramach testów możliwe jest sprawdzenie reakcji konsumentów na produkty oznaczony marką (tzw. test jawny) lub nieomarkowane (tzw. test ślepy).

Testy mogą być prowadzone w domach respondentów (in home), studio (in hall) lub naturalnym miejscu konsumpcji/ używania produktu. Testy produktów lub opakowań można również przeprowadzać za pomocą badań jakościowych podczas wywiadu pogłębionego lub dyskusji grupowej.

IMAS przeprowadza różne rodzaje testów:

  • testy monadyczne, podczas których każdy respondent ocenia tylko jeden produkt,
  • testy monadyczno-sekwencyjne, gdzie ocenianych jest kolejno wiele produktów,
  • testy porównawcze, w których respondent porównuje równolegle kilka produktów,
  • testy protomonadyczne, w których respondent ocenia kolejno kilka produktów, aby w konsekwencji porównać je wszystkie ze sobą.

IMAS dysponuje odpowiednio wyposażonymi i centralnie zlokalizowanymi salami do przeprowadzania testów in hall, w tym również salami z możliwością podglądu testów zza lustra weneckiego. Badania realizowane są przez doświadczonych ankieterów, którzy posiadają bardzo dobre umiejętności organizacyjne oraz mają doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju wywiadów, które często wymagają pogłębiania uzyskanych odpowiedzi.

IMAS posiada doświadczenie w prowadzeniu testów produktów FMCG (w tym testów smaku, opakowań i logo, testów półkowych) oraz dóbr luksusowych (testy zapachu).