Jest to samodzielny ilościowy sondaż ad hoc lub blok pytań w ramach badania typu omnibus wykonywany na próbie ogólnopolskiej lub celowej, zgodnej z targetem marki.

Szczegółowe zagadnienia poruszane podczas badania Ad Watch:

  • znajomość marki i konkurentów (spontaniczne i z podpowiedzią) w ramach branży lub grupy produktów
  • kupno lub użycie produktu (12 miesięcy/ 4 tygodnie/ najczęściej)
  • intencje zakupu w przyszłości
  • znajomość reklam ocenianej marki (i wybranych konkurentów) – ocena ich, zapamiętane szczegóły
  • sympatia do marek
  • wizerunek marek

Badanie to pozwala naszym klientom uzyskanie aktualnej wiedzy o sytuacji marki na rynku, sprawdzenia efektów promocyjnych na dużych, reprezentatywnych próbach respondentów.