Badania typu „Usage and Attitude” – to badanie dotyczące postaw i użytkowania produktów danej kategorii. W rozbudowanym kwestionariuszu face to face szczegółowo pytamy respondenta o następujące kwestie:

  • znajomość oraz ocenę produktów i marek danej kategorii,
  • częstotliwość oraz motywy i sposoby użytkowania produktów,
  • znajomość cen,
  • współużytkowanie,
  • lojalność wobec marki,
  • zwyczaje zakupowe: proces decyzyjny, sposób, miejsce, częstość dokonywania zakupów,
  • ocena produktów,
  • oczekiwania dotyczące produktów i marek.

Badania U&A wykonywane są zwykle na próbach 500 lub 1000 osobowych, często (zwłaszcza przy mniej popularnych produktach) poprzedzone są pytaniami filtrującymi pozwalającymi na wyodrębnienie tylko interesujących badacza osób. Czas trwania wywiadu to ok. 40-60 minut.